Tajomstvo radosti

Svätý František z Assisi nám ukazuje cestu
Radosť je druhý z deviatich „plodov Ducha Svätého“ po láske, ale máme veľa príkladov zarmútených, vážnych a ubolených svätých. Našťastie, sú aj veselí a smejúci sa svätí. Filip Neri mal veľký zmysel pre humor. Keď Terézia z Avily viedla svoje karmelitánske sestry pri tanci, povedala: „Nech nás Boh oslobodí od svätých s kyslými tvárami.“

Pane, zjednoť nás!

Spytovanie svedomia na Pôstne obdobie
Jim a jeho otec boli už dlho rozdelení. Hoci žili v tom istom meste, už dva roky sa spolu nerozprávali a takmer päť rokov sa nevideli. Keď však Jim prišiel na duchovnú obnovu vo svojej farnosti, jeden z vedúcich ho povzbudil, aby vyriešil tento konflikt. Jim teda nabral odvahu, aby zavolal otcovi a povedal mu: „Odpúšťam ti.“ Tieto slová sa veľmi dotkli otcovho srdca a aj on svojmu synovi hneď odpustil. Ich srdcia sa zmenili a rozdelenie sa skončilo.

Zvládnuť umenie lásky

Rady svätého Jána Zlatoústeho o odpúšťaní
„Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 21 – 22)

Sme členmi jednej rodiny

Keď konáme pokánie, učíme sa odpúšťať
Doteraz sme sa pozreli na kroky, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme sa pripravili odpustiť ľuďom, ktorí nám ublížili. Teraz sa chceme pozrieť na to, prečo nás Ježiš žiada, aby sme odpúšťali. Chceme sa pozrieť na sviatosť zmierenia a na to, ako nám spytovanie svedomia a vyznanie hriechov môžu pomôcť, aby sme viac odpúšťali.

Otče, odpusť im!

Ježiš nám ukazuje, ako máme odpúšťať
Keď sa Peter spýtal Ježiša, koľkokrát má odpustiť tomu, kto sa proti nemu prehrešil, Ježiš mu povedal: „Sedemdesiatsedemkrát.“ Je to semitské vyjadrenie v zmysle „vždy, každý deň, po zvyšok svojho života“ (Mt 18, 21). Niekedy je však bolesť z toho, čo sa nám stalo, taká hlboká, že si kladieme otázku, či vôbec niekedy dokážeme odpustiť.
V tejto situácii bola Linda – zatrpknutá, zranená, nedokázala odpustiť svojmu manželovi. A nebola sama. Predstavte si matku, ktorej dcéru sexuálne zneužil niekto z rodiny. Predstavte si muža, ktorému manželku zabil opitý vodič. Alebo si predstavte ženu, ktorej manžel prehral všetko v hazardných hrách. Takéto situácie môžu byť bolestivé a zdá sa, že odpustenie neprichádza do úvahy.

Krok ku slobode

Nájsť v pôstnom čase milosť odpustiť
Ježiš nám vo svojom menej známom, ale veľmi pôsobivom podobenstve vyrozprával príbeh o sluhovi, ktorému pán odpustil veľkú sumu peňazí. Keď sa však ten istý sluha stretol so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval oveľa menšiu sumu, nechcel byť voči nemu rovnako veľkodušný. Uvrhol svojho kolegu do väzenia pre dlžníkov. Keď sa o tom dozvedel jeho pán, nahneval sa a uvrhol toho prvého sluhu do väzenia. Ježiš zakončil podobenstvo slovami: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi“ (Mt 18, 23 – 35). Ježiš veľmi jasne povedal, že chce, aby sme sa jeden k druhému správali rovnako milosrdne, ako sa on správa k nám.

Subscribe to Slovo medzi nami RSS